O projektu

Urbanistický návrh části lokality Trojmezí, a to zejména na jižním a západním okraji, vychází z vize sjednoceného území, které charakterizují ekologické, rekreační a prostupné zóny pro obyvatele i návštěvníky, a které zároveň slouží k bydlení, sportovním a volnočasovým aktivitám. Cílem je vytvořit unikátní pražskou lokalitu určenou pro život a odpočinek v zeleni.

Návrh předpokládá pečlivou a postupnou regeneraci pozemků ve vlastnictví investora, zavedení nových cest pro pěší s místy k odpočinku nebo pořádání různých volnočasových akcí. Západní část Trojmezí se skládá z funkcí a služeb občanské vybavenosti - mateřská škola, základní škola, komunitní centrum. Budovy jsou 2-4 podlažní, s celkovou hustotou přibližně 13 000 m2 hrubé podlažní plochy.

V jižní oblasti Trojmezí vznikne citlivá městská zástavba s další občanskou vybaveností. V parteru jsou navrženy obchody, supermarket, pošta, služby, restaurace a kavárny, kanceláře apod. Základními typologiemi pro bydlení jsou zde smíšené objekty (obchody v přízemí, byty ve vyšších podlažích), a čistě bytové domy. Lokalitu utváří objekty cca 5-6 podlažní s výškovou dominantou na ploše náměstí. Celková hustota je přibližně 342 000 m2 podlažní plochy.

Nově navržená promenáda a prostupné plochy zeleně na východním a západním okraji jižního společenství budou vytvářet aktivní rekreační zóny pro obyvatele a propojí Hostivařský park, ovocný sad a nivu Botiče na okraji severní části území v jeden funkční celek. Trojmezí bude pečlivě složenou sérií různých zelených ploch s rozdílným charakterem.

Aktuálně probíhají jednání o změně územního plánu na pozemcích lokality Trojmezí.